Wypróbuj bezpłatnie przez 30 dni! Pobierz DEMO
Standardowy Optymalny Premium
Liczba pojazdów w OSK bez limitu bez limitu bez limitu
Liczba stanowisk bez limitu bez limitu bez limitu
Dostęp do wszystkich opcji programu pełny pełny pełny
Strona internetowa + grafik on-line X tak tak
Egzamin wewnętrzny X X tak
Cena licencji miesięcznej (brutto) 49,20 zł 61,50 zł 73,80 zł
Cena licencji półrocznej (brutto) zniżka 25% 221,40 zł 295,20 zł 369,00 zł
Cena licencji rocznej (brutto) zniżka 50% 295,20 zł 442,80 zł 590,40 zł
Copyright © SPH Credo 2014