• 1. Rozpoczęcie pracy
 • 2. Kursant
  • 1. Wpisanie kursanta ręcznie Jan Kowalski 00000000000
  • 2. Wpisanie kursanta z PKK !!!!!!!!
  • 3. Zapisanie kursanta na kurs
  • 4. Planowanie zajęć teoretycznych kursanta
  • 5. Planowanie zajęć praktycznych kursanta
  • 6. Przyjmowanie wpłaty od kursanta
  • 7. Drukowanie karty przeprowadzonych zajęć
  • 8. Wydruk zaświadczenia dla kursanta
  • 9. Drukowanie harmonogramu zaplanowanych zajęć dla kursanta sposób 1
  • 10. Drukowanie harmonogramu zaplanowanych zajęć dla kursanta sposób 2
 • 3. Wystawianie dokumentów kasowych
  • 1. Przyjmowanie wpłat i robienie wypłat
  • 2. Wystawianie faktur
 • 4. Egzaminy
  • 1. Utworzenie nowego egzaminu
  • 2. Przeprowadzenie egzaminu
 • 5. Starostwo
  • 1. Zgłoszenie rozpoczęcia kursu
  • 2. Wysyłanie zgłoszeń do Starostwa za pomocą e-PUAP
 • 6. Pracownicy
  • 1. Nadanie uprawnień użytkownikom
  • 2. Ustalanie grafiku dostępności instruktora
  • 3. Ustalenie planu jazd dla danego pojazdu
  • 4. Zaznaczenie w grafiku jazd pracownika godzin, w których jest nie dostępny
  • 5. Zaznaczanie w grafiku urlopu i chorobowego pracownika
  • 6. Sprawdzenie czy w czasie np. urlopu instruktor nie ma zaplanowanych jazd
  • 7. Przepisanie jazd zaplanowanych podczas nieobecności instruktora
 • 7. Internet
  • 1. Ustalenie adresu strony internetowej Twojego Ośrodka
  • 2. Udostępnienie instruktorowi możliwości sprawdzania grafiku jazd, ocen kursantów i swoich operacji kasowych
   • 1. Wprowadzenie zmian pracownika
   • 2. Logowanie pracownika na stronie
  • 3. Udostępnienie kursantowi możliwości sprawdzania i ustalania zajęćna stronie internetowej Twojego Ośrodka
   • 1. Wprowadzenie zmian kursant
   • 2. Logowanie kursanta na stronie
 • 8. Wydruki własne
 • 9. Ewidencja i rejestry
  • 1. Utworzenie książki ewidencji
  • 2. Automatyczne zapisywanie kursantów w książce ewidencji
  • 3. Przeglądanie książki ewidencji
  • 4 Rejestr zaświadczeń
 • 10. Rozliczenia z pracownikiem
  • 1. Kasa i płace
   • 1. Zdefiniowanie wynagrodzenia i stawki za godzinę
   • 2. Automatyczne wyliczanie wypłat dla pracownika
   • 3. Sprawdzenie operacji kasowych pracownika
  • 2. Lista płac
   • 1. Ustalenie listy płac na karcie pracownika
   • 2. Wygenerowanie listy płac za dany okres
 • 11. Koszty i rozliczenia pojazdów
  • 1. Wprowadzanie kosztów
  • 2. Wprowadzanie terminu niedostępności pojazdów
  • 3. Wyliczanie kosztów eksploatacji pojazdu
  • 4. Porównanie kosztów
Copyright © SPH Credo 2014